Predstavitev

Zveza slovenskih izsejencev iz Furlanije Julijske krajine spreminja svoj videz. Z leti se ne stara, pač pa osvežuje in pomlaja svoj videz. Govorimo seveda o spletni strani naše ustanove, ki smo jo estetsko in vsebinsko prenovili, da bo učinkovito služila povezovanju naših društev in članov, da jih bo informirala o načrtih in pobudah ter o dogajanjih na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost v Italiji.

Read More