Naša Zveza

Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije Julijske krajine je bila ustanovljena v švicarskem mestu Orbe leta 1968. Nastala je iz potrebe po združevanju in nudenju pomoči slovenskim izseljencem, ki so trumoma zapuščali rodne kraje, predvsem tistim iz videmske pokrajine. 

Presentazione Libro Dolce La Mia Valle (2)

Zgodba

Izseljevanje iz slovenskih dolin v preteklem stoletju je mogoče primerjati s pravim eksodusom. Zato je za ohranjanje kulture in identitete tega območja potrebno gojiti tudi dediščino njegovih izseljencev, razpršenih po svetu. Za razliko od mnogih drugih hribovitih območij v Italiji, so Nadiške in Terske doline ter dolina Rezije od petdesetih let dvajsetega stoletja dalje ostale izvzete iz družbeno-ekonomske modernizacije in sodobnega razvoja, ki bi prebivalcem omogočal življenje doma. Edini izhod iz bresperspektivnega položaja je bilo izseljevanje.

Ambasade

Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije Julijske krajine ima svoja društva v Argentini, Avstraliji, Belgiji, Kanadi, Franciji in Švici. Ta društva so male “ambasade” naših izvornih krajev in naših skupnosti po svetu. Z njihovimi člani si prizadevamo ohranjati stike in dialog na daljavo, deliti zamisli in načrte za skupni interes. Podpiramo družbeno-ekonomske in kulturne študije za boljše poznavanje problemov, s katerimi se sooča naša skupnost, posebno pozornost posvečamo mladim generacijam. Za potomce izseljencev prirejamo študijska gostovanja, med katerimi lahko spoznavajo kraje in stvarnost, v katere segajo njihove korenine. Skrbimo za ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicionalne prehrane in folklorne dediščine, ki so jo izseljenci nesli s seboj po svetu.

0 10

Člani

0 54

Starost Zveze

Zastopniki